عنوان : نگاهی به كارنامه كانون هنرهای نمایشی دانشگاه علوم پزشكی جندی شاپور اهواز در هشتمین جشنواره فرهنگی وزارت بهداشت با حضور افتخار آفرینان واحد پردیس خودگردان دانشگاه جندی شاپور اهواز
کد خبر : ۶۲۶۱۹
تاريخ :
 ۱۳۹۶/۰۳/۰۱ 
ساعت : ۱۲:۵۸:۱۵در مرحله ی نخست کانون با ۱٠ اثر مستقل و یک اثر مشترک پای به رقابت کشوری نهاد . 
در مرحله ی نهایی، اعضای کانون با کاندیدا شدن در ۱۸ بخش، تقدیر در ٤ بخش و دریافت ٤ مقام نخست و تندیس جشنواره به کار خود پایان دادند .
۱ - کاندیدای بهترین تصویربرداری فیلم کوتاه برای تصویر برداری فیلم«مرد خاکی»/سعید محمد سلیمانی/_مشترک با کانون فیلم و عکس
۲ -کاندیدای بهترین تدوین فیلم کوتاه برای تدوین فیلم «مرد خاکی»/رامین نورافروز/ *دریافت تندیس و مقام برگزیده*مشترک با کانون فیلم و عکس
۳ - کاندیدای بهترین بازیگر مرد تئاتر خیابانی برای بازی در نمایش «در پهنه ی خیابان»/مالک جاسم نژاد
۴ - کاندیدای بهترین بازیگر مرد تئاتر خیابانی برای بازی در نمایش «در پهنه ی خیابان»/سعید محمد سلیمانی
۵ - کاندیدای بهترین طراح فضای تئاتر خیابانی سلامت برای طراحی فضای نمایش «اهواز دختریهای لندن بود»/سعید محمد سلیمانی/* دریافت تندیس و مقام برگزیده جشنواره *
۶ - کاندیدای بهترین آهنگسازی نمایشنامه خوانی برای آهنگسازی اثر «ترس و نکبت رایش سوم»/احمد غفاری/ *دریافت تندیس و مقام برگزیده جشنواره *
۷ - کاندیدای بهترین کارگردانی نمایشنامه خوانی برای کارگردانی اثر «ترس و نکبت رایش سوم»/ فاطمه شفیع زاده/ *دریافت لوح تقدیر و مقام شایسته بخاطر طراحی صحیح و منطبق با جو دیکتاتوری متن نمایشنامه *
۸ -کاندیدای بهترین اثر نمایشنامه خوانی برای اثر "ترس و نکبت رایش سوم"
۹ - کاندیدای بهترین طراحی صحنه ی تئاتر صحنه ای آزاد برای طراحی صحنه ی اثر «بطری بازی»/فاطمه شفیع زاده/ *دریافت لوح تقدیر و مقام شایسته *
۱٠ -کاندیدای بهترین طراحی صحنه ی تئاتر صحنه ای آزاد برای طراحی صحنه ی اثر «شیراز-بارسلون»/سعید محمد سلیمانی/ *دریافت لوح تقدیر و مقام شایسته *
۱۱ -کاندیدای بهترین بازیگر زن تئاتر صحنه ای آزاد برای بازی در اثر «بطری بازی»/نگار درخشان/ *دریافت لوح تقدیر و مقام شایسته *
۱۲ - کاندیدای بهترین بازیگر مرد تئاتر صحنه ای آزاد برای بازی در اثر«شیراز-بارسلون»/علیرضا رضایی
۱۳ - کاندیدای بهترین کارگردانی تئاتر صحنه ای آزاد برای کارگردانی اثر«بطری بازی»/ سعید محمد سلیمانی/ * دریافت تندیس جشنواره و دیپلم افتخار *
۱۴ - کاندیدای بهترین اثر تئاتر صحنه ای آزاد برای نمایش« بطری بازی» *دریافت مقام برگزیده و شایسته قدردانی همراه با دو نمایش بدون اولویت *
۱۵ - کاندیدای بهترین طراحی صحنه ی تئاتر صحنه ای سلامت برای طراحی صحنه ی اثر «بطری بازی»/فاطمه شفیع زاده 
۱۶ - کاندیدای بهترین بازیگر زن تئاتر صحنه ای سلامت برای بازی در اثر «بطری بازی»/نگار درخشان
۱۷ - کاندیدای بهترین کارگردانی تئاتر صحنه ای سلامت برای کارگردانی اثر«بطری بازی»/ سعید محمد سلیمانی
۱۸ - کاندیدای بهترین اثر تئاتر صحنه ای سلامت برای نمایش" بطری بازی"
تندیس تنها برگزیده جشنواره فرهنگی هشتم در رشته تئاتر خیابانی در بخش طراحی فضا به آقای سعید محمد سلیمانی تعلق گرفت برای تئاتر خیابانی "اهواز دختری های لندن بود ".
همچنین در این رشته در بخش بهترین بازیگری جناب آقایان سعید محمد سلیمانی و مالک جاسم نژاد هم کاندیدای بهترین بازیگر مرد شدند برای تئاتر خیابانی "در پهنه خیابان ".
تندیس بهترین آهنگسازی ، تقدیر کارگردانی و کاندید گروه برگزیده نمایشنامه خوانی برای نمایشنامه خوانی ترس و نکبت رایش سوم به کارگردانی خانم فاطمه شفیع زاده
همچنین تندیس بهترین آهنگسازی برای نمایشنامه خوانی "ترس و نکبت رایش سوم" به آقای احمد غفاری تعلق گرفت .
 
گروه برگزیده تئاتر صحنه ای برای نمایش بطری بازی
تندیس بهترین کارگردانی و دیپلم افتخار تاتر صحنه ای برای نمایش بطری بازی سعید محمد سلیمانی
تقدیر طراحی صحنه برای نمایش بطری بازی در بخش علوم پزشکی
تقدیر طراحی صحنه برای نمایش بطری بازی در بخش دانشگاه های سراسر کشور بخش سلامت
خانم فاطمه شفیع زاده
کاندیدای بهترین کارگردانی بخش نمایش صحنه ای در بخش جشنواره های سراسر کشور برای سعید محمد سلیمانی کارگردان نمایش بطری بازیبازگشت           چاپ چاپ         
 
 
 
  • دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
  • ایران - اهواز - کد پستی : 15794-61357
  • صندوق پستی : 159
  • تلفن : 60-3367543-0611
  • پست الکترونیکی : info@ajums.ac.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز می باشد
Copyright 2014 - Ajums Web Development Group
 

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8