عنوان : بازدید سرپرست محترم دانشگاه جندی شاپور اهواز جناب آقای دكتر نظری و هیئت همراه از واحد پردیس خودگردان
کد خبر : ۶۶۵۶۲
تاريخ :
 ۱۳۹۶/۰۷/۲۳ 
ساعت : ۱۲:۳۸:۴۴

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

سرپرست دانشگاه جندی شاپوراهواز جناب آقای دکتر نظری و ریاست واحد پردیس خودگردان و همچنین معاونت آموزشی دانشگاه جناب آقای دکتر رفیعی و ریاست دانشکده دندانپزشکی جناب آقای دکتر جهانگیر نژاد روز شنبه96/7/22 از بخش های مختلف فاز1 و 2 دندانپزشکی و بخش های اداری واحد پردیس بازدید کردند.در این بازدید قائم مقام واحد پردیس جناب آقای دکتر خلیلی و معاونت آموزش و پژوهش جناب آقای مهندس علیجانی و مسئولین واحد ها حضور داشتند. بازگشت           چاپ چاپ         
 

واحد پردیس خودگردان

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0