عنوان : قابل توجه كلیه دانشجویان رشته های پزشكی - دندانپزشكی و داروسازی
کد خبر : ۶۹۰۲۶
تاريخ :
 ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ 
ساعت : ۱۲:۵۳:۲۲

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰


نظر به تاکید معاونت محترم آموزشی دانشگاه، انتخاب واحد و ادامه تحصیل دانشجویان در ترم آتی منوط به پرداخت شهریه ترم و تسویه بدهی های قبلی در بازه زمانی انتخاب واحد ترم جاری است. بدیهی است عواقب عدم پرداخت هزینه های فوق الذکر (حذف ترم- وقفه تحصیلی) به عهده دانشجو می باشد.


اداره آموزش واحد پردیس خودگردان


بازگشت                   
 

واحد پردیس خودگردان

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0