هوشنگ علیجانی رنانی
 معاون آموزشی و پژوهشی واحد پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی 
    جندی شاپور اهواز    
       

نامهوشنگ

نام خانوادگیعلیجانی رنانی
  
مدرک تحصیلیکارشناسی ارشد پرستاری کودکان

مرتبه علمیمربی


 

 
 
 
  • دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
  • ایران - اهواز - کد پستی : 15794-61357
  • صندوق پستی : 159
  • تلفن : 60-3367543-0611
  • پست الکترونیکی : info@ajums.ac.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز می باشد
Copyright 2014 - Ajums Web Development Group
 

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8