رزمه سرپرست معاونت آموزشی دکتر بهرام ابدالی دهدزی
مرتبه علمی: دکترای دندانپزشکی

پست الکترونیک:bahram_abdali@yahoo.com

سوابق تحصیلی:

کاردان بهداشت دهان ودندان(دانشگاه علوم  پزشکی کرمان)

دکترای دندانپزشکی (دانشگاه علوم پزشکی اصفهان)

سوابق علمی پژوهشی:

بررسی ومقایسه دو نوع سیستم  polishing برمیزان زبری سطح ترمیم کامپوزیت در محیط(Invitro ) در سال 1380

بررسی میزان DMF در دانش آموزان دبستانی آبادان سال 1382

بررسی میزان DMF در دانش آموزان پیش دبستانی  آبادان سال 1386

بررسی میزان DMF در دانش آموزان راهنمائی و دبیرستان آبادان سال 1387

سوابق اجرائی:

مسئول مراکز بهداشتی درمانی در سطح استان خوزستان(مرکز بهداشتی درمانی سوسن ایذه( ازسال 1370 تاسال 1372)

مسئول بهداشت دهان و دندان مرکز بهداشت آبادان ازسال 1382تا سال1389

معاونت درمان شبکه بهداشت و درمان آبادان از سال1386 تاسال1389

عضویت در دو دوره هئیت مدیره سازمان نظام پزشکی آبادان از سال1382 تاکنون

عضویت در یک دوره هئیت بدوی انتظامی سازمان نظام پزشکی آبادان از سال1384 تاسال1388

دندانپزشک معتمد شبکه بهداشت و درمان آبادان

نماینده وزیر بهداشت درکمیسیون ماده 11 تعزیرات حکومتی بهداشتی و درمانی دانشگاه جندی شاپور اهواز

آدرس محل کار:

فرودگاه - دانشگاه بین المللی علوم پزشکی اروند آبادان

0631-331031-34

 

 

 


 
 
 
  • دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
  • ایران - اهواز - کد پستی : 15794-61357
  • صندوق پستی : 159
  • تلفن : 60-3367543-0611
  • پست الکترونیکی : info@ajums.ac.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز می باشد
Copyright 2014 - Ajums Web Development Group
 

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8