تاریخچه واحد بین الملل

تاريخچه

در طي سالهاي بعد از جنگ پيگيري و تلاش مسئولين در جهت اخذ مجوز رشته هاي مختلف پزشكي بي نتيجه ماند تا اينكه در مهر ماه سال 1383 در نوزدهمين جلسه هيأت امنا دانشگاه با تبديل دانشكده پرستاري آبادان به واحد جنوبي و بين الملل دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز موافقت بعمل آمد. بدنيال اين موافقت تلاشها جهت اخذ مجوز از شوراي گسترش دانشگاههاي علوم پزشكي آغاز شد كه نهايتاً در دي ماه سال 1385 بدنبال سفر رياست محترم جمهور ، جناب آقاي دكتر احمدي نژاد و هيئت محترم دولت به استان خوزستان و بازديد وزير محترم بهداشت ، جناب آقاي دكتر لنكراني از محل دانشكده موافقت ايجاد واحد بين المللي دانشگاه كسب و در تاريخ 16/10/85 در يكصد و هفتادوهشتمين نشست شوراي گسترش دانشگاههاي علوم پزشكي كشور تأسيس شعبه بين المللي در منطقه آزاد اروند مورد موافقت اصولي قرار گرفت.

و بر اساس ابلاغ مورخ 7/8/86 مصوبه يكصد و هفتاد و هشتمين جلسه شوراي گسترش دانشگاههاي علوم پزشكي با راه اندازي 9 رشته كارشناسي ارشد ( پرستاري ، مامايي ، فيزيوتراپي ، تغذيه ، انگل شناسي ، علوم تشريح ، بيوشيمي ، فيزيولوژي و ميكروبشناسي ) و 4 رشته دكتراي تخصصي (Ph.D) ( فيزيولوژي ، فارماكولوژي ، علوم تشريح ، ميكروبيولوژي ) در واحد بين المللي خليج فارس موافقت گرديده است.

جلب همكاري سازمان منطقه آزاد اروند ، تشكيل هيأت مدیره واحد ، تعيين رییس واحد بین الملل ، تشكيل كميته هاي سه گانه پيگيري شامل كميته آموزشي پژوهشي دانشجويي، كميته فني ،عمراني و كميته بودجه و تشكيلات ،تبیین سازمان اداری - مالی و اموزشی ، استخدام کارشناسان اداری -مالی ،آموزشی و عقد قرارداد با اساتید دانشگاه علوم پزشکی بصورت ثابت/حق التدریس،انجام تغييرات ساختماني در محل دانشكده پرستاري و طراحي وب سايت مربوطه و پذیرش دانشجو در رشته های دکترای حرفه ای (پزشکی ، داروسازی و دندانپزشکی ) کارشناسی ارشد (تغذیه، مامایی، پرستاری، فیزیوتراپی، بهداشت محیط) و دکترای (فیزیک پزشکی، فارماکولوژی، ویروس شناسی، فیزیولوژی، ویروس شناسی) از مهرماه 1390 از مهمترين اقدامات انجام شده بوده است.


 
 
 
  • دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
  • ایران - اهواز - کد پستی : 15794-61357
  • صندوق پستی : 159
  • تلفن : 60-3367543-0611
  • پست الکترونیکی : info@ajums.ac.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز می باشد
Copyright 2014 - Ajums Web Development Group
 

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8