نشاني مجتمع آموزشي:

  اهواز – شهرستان کارون – بیمارستان سینا – واحد پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
   
   تلفن : 35557144 - 061       دورنگار :  35551525 – 061    کدپستی : 17111 - 61991

  پست الكترونيك :  Pardis@ajums.ac.ir 


  DOURAN Portal V4.0.4.0

  V4.0.4.0