آیین نامه آموزشی واحد بین الملل اروند

 بند اول - فرآیند پذیرش دانشجو

الف: کنکور سراسری

1.       شرکت در کنکور سراسری دانشگاهها

2.       کسب حد نصاب مجاز بودن به انتخاب رشته

3.       اعلام سازمان سنجش به عنوان پذیرفته شده نهایی واحد بین الملل اروند

تبصره : شیوه پذیرش بصورت متمرکز، 2/1 برابر ظرفیت پذیرش اعلام شده و از طریق آزمون سراسری توسط سازمان سنجش آموزش کشور انجام می پذیرد

ب: دانشجویان خارجی یا دانشجویان ایرانی که در خارج از کشور تحصیل می کنند.

1.       اخذ مجوز از وزارت بهداشت و درمان مبنی بر اجازه تحصیل در یکی از شعب بین الملل داخل کشور

2.       گذراندن حداقل واحدهای تخصصی براساس نظر کارشناس وزارت بهداشت و خدمات درمان آموزش در دانشگاه مبداء

3.       داشتن گواهینامه دیپلم یا پیش دانشگاهی با معدل حداقل 14

ج: دانشجویان دانشگاههای داخل کشور به عنوان مهمان یا انتقال دائم

1.       اخذ موافقت از دانشگاه مبداء

2.       اخذ موافقت واحد بین الملل

بند دوم - انتقال یا مهمانی

1.       انتقال فقط به واحدهای بین الملل مقدور می باشد.

2.       انتقال دانشجویان فقط تا 5 درصد کل دانشجویان هر ورودی در هر رشته و در صورتی که به حد نصاب تشکیل کلاس خلل وارد نشود، امکانپذیر است.

3.       دارا بودن تمامی شرایط آیین نامه نقل و انتقالات وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی

4.       در صورت انتقال دائم، دانشجو می بایست مبلغی را بعنوان خسارت پرداخت نماید.(این مبلغ توسط هیأت امنای دانشگاه تعیین می شود)

5.       برای مهمان شدن دانشجو می بایست شهریه ثابت همان ترم تحصیلی را پرداخت نماید.

6.       بررسی شرایط انتقالی یا مهمانی دانشجویان 2 بار در سال در تاریخ دی ماه و خردادماه هر سال صورت می گیرد و به تقاضاهای خارج از این تاریخ ها ترتیب اثر داده نمی شود.

7.       هر گونه انتقالی یا مهمانی به واحدهای دولتی یا دانشگاه آزاد ممنوع است.

تبصره: دانشجویان بایستی حداکثر تا پایان آذرماه در نیمسال اول و حداکثر تا پایان اردیبهشت در نیمسال دوم فرم مربوط به درخواست انتقالی یا مهمان شدن را به امضای استاد راهنما رسانده و تحویل اداره آموزش نمایند.

تبصره: دانشجویی که از واحد بین الملل انصراف دهد جهت تسویه حساب و دریافت مدارک خود، بایستی هزینه ای بابت خسارت
 پرداخت نماید.


 

بند سوم- شهریه

1.       شهریه های آموزشی به صورت سالانه دریافت می گردد.

2.       هیچگونه قسط بندی یا تخفیف در شهریه ها مورد قبول نبوده و دانشجو با اطلاع کامل از این وضعیت شرایط واحد را پذیرفته است.

3.       مبلغ شهریه ثابت تا پایان دوره تحصیل دانشجو ثابت، اما شهریه متغیر، سالانه بر اساس اعلام معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تغییر و تا قبل از شروع سال تحصیلی به واحد بینالملل ابلاغ می گردد.

بند چهارم- دوره زبان انگلیسی

1.       کلیه دانشجویان در مقاطع دکترای عمومی و کارشناسی ارشد نیمسال اول تحصیل خود را با دوره زبان شروع می کنند.

2.       گذراندن دوره زبان برای تمامی دانشجویان الزامی است.

3.       دانشجویانی که نمره قبولی در یکی از آزمون های IELTS ، TOEFEL یا TOLIMO داشته باشند با ارائه آن به واحد آموزش از گذراندن دوره زبان معاف می گردند.

4.       بدیهی است که دوره تحصیلی دانشجویانی که از دوره زبان معاف می گردند همزمان با ورودی های همان سال خواهد بود.

5.       به دانشجویانی که نتوانند در آزمون زبان نمره قبولی کسب کنند اجازه دا ده می شود دروس اصلی را شروع نماید و تا قبل از آزمون علوم پایه برای دانشجویان دکترا و تا قبل از جلسه دفاع از پایان نامه برای دانشجویان کارشناسی ارشد بایستی نمره قبولی را در آزمون زبان کسب نمایند.

6.       شرکت در آزمون علوم پایه برای دانشجویان دکترا و دفاع از پایان نامه برای دانشجویانی که نتوانسته اند تا آن زمان نمره قبولی دوره زبان را کسب کنند ممنوع است.

7.       دوره زبان یک نیمسال تحصیلی و شامل 14 واحد زبان عمومی می باشد.

شرایط اختصاصی:

1.       مجاز بودن به انتخاب دوره های روزانه آزمون سراسری سال 1393

2.       داوطلبان باید قادر به پرداخت شهریه باشند.

3.       پذیرفته شدگان موظف به پرداخت شهریۀ خدمات آموزشی مصوب هیأت امنای دانشگاه مربوطه با ضریب افزایش سنواتی می باشند.

4.       پذیرفته شدگان موظف به پرداخت هزینه های تسهیلاتی و رفاهی مصوب هیأت امنای دانشگاه مربوطه بطور جداگانه می باشند.

5.       میزان شهریه هر ساله توسط وزارت بهداشت تعیین و طبق مصوبه هیأت امنای دانشگاه محل تحصیل اخذ خواهد شد.

6.    زمان اعلام نتایج به صورت همزمان با اعلام نتایج آزمون سراسری هر سال می باشد و در صورت عدم تکمیل ظرفیت صرفاً برای یک نوبت حداکثر تا نیمۀ اول مهرماه بنا به پیشنهاد دانشگاه و تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی توسط سازمان سنجش آمزش کشور تکمیل ظرفیت انجام خواهد شد.

7.       تعیین محل تشکیل کلاس ها و زمان شروع ترم تحصیلی برعهده دانشگاه می باشد.

8.    دانشجویان پذیرفته شده در پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد، مشمول کلیۀ مقررات و آیین نامه های آموزشی دانشگاه مادر می باشند و کلیۀ امتحانات جامع نیز مطابق مقررات آموزشی آزمون های جامع کشوری می باشد.

9.    نقل و انتقال و میهمان شدن دانشجویان پردیس های خودگردان و ظرفیت مازاد، مستلزم وجود پردیس های خودگردان و ظرفیت مازاد
در دانشگاه مقصد و مراعات قوانین مقررات نقل و انتقال دانشجویان می باشد.

10.  کلیه پذیرفته شدگان در پردیس های خودگردان و ظرفیت مازاد، مشمول قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان بوده و مکلف به انجام خدمات موضوع این قانون می باشند و از سایر تعهدات آموزش رایگان معاف می باشند.

11.  مدارک تحصیلی دانش آموختگان پردیس های خودگردان و ظرفیت مازاد، مطابق پذیرفته شدگان آموزش رایگان از دانشگاه مادر صادر
می شود و هیچگونه عبارت و یا اسمی به آن اضافه نخواهد شد.

تبصره: مدارک تحصیلی دانش آموختگان پردیس های خودگردان و ظرفیت مازاد، پس از تعیین تکلیف موضوع قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان قابل دریافت می باشد.

بند پنجم- قوانین و مقررات انضباطی

1.      رعایت قوانین و مقررات انضباطی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز برای تمامی دانشجویان الزامی می باشد.

توجه: جهت مشاهده صحیح متن از نصب بودن فونت های B Nazanin و B Titr در سیستم خود مطمئن شوید 

 


 
 
 
  • دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
  • ایران - اهواز - کد پستی : 15794-61357
  • صندوق پستی : 159
  • تلفن : 60-3367543-0611
  • پست الکترونیکی : info@ajums.ac.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز می باشد
Copyright 2014 - Ajums Web Development Group
 

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8